Über uns

Über uns

Naš Džemat nosi Ime „Džemat Sabur Berlin®“ i deluje u okviru udruženja za Bošnjake u Berlinu koje se naziva:

Bošnjačka Zajednica Sabur e.V.®